รายละเอียดรับสมัคร

การยื่นใบสมัครเรียนมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ ปีการศึกษา 2020-21

รายละเอียดการยื่นใบสมัคร
การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2020-21
มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ ประเทศอินเดีย
เนื่องจากสมาคมนักเรียนไทยในอาลีการ์ เป็นผู้รับผิดชอบการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและโท รายละเอียดการสมัคร สามารถสอบถามได้จากทางสมาคมนักศึกษา พร้อมยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางสมาคม

สามารถส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่าง

พร้อมกับส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ (กรุณาส่งไปรษณีย์ แบบ EMS) ตามที่อยู่ด้านนี้
Muna Pula
4/273 , Friends Colony , Nagla mallah ,
Aligarh , U.P . India
Aligarh , Uttar pradesh , INDIA 202002
Contact : 7300-976761 or 97607-89431

#ปล.อ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบนะครับ

ข้อพึงทราบ

การสมัครของผู้สมัครทุกท่านทางสมาคมไม่สามารถรับรองได้ว่าทุกท่านจะได้ Admission ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ
ในกรณีที่ Admission ออกช้า ทางสมาคมไม่สามารถทำการอะไรได้นอกจากต้องรอทางมหาวิทยาลัยประกาศเพียงผู้เดียว และในกรณีที่แอดมิชชั่นไม่ออกสำหรับบางท่าน ทางสมาคมไม่สามารถจะดำเนินการใดๆได้อีก
ค่าสมัคร ที่ผู้สมัครได้โอนเข้าบัญชีสมาคม หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วจะเหลืออีกเพียงเล็กน้อย ทางสมาคมขอเก็บเอาไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายละเอียดและข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประกาศของมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี B.A

เอกสารเบื้องต้นในการสมัครสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนในระดับ (ปริญญาตรี)

1.ใบสมัครที่ดาวน์โหลดไว้ พร้อมกรอกตามข้อ 16 ให้เรียบร้อย (ส่วนข้ออื่นๆ ทางสมาคมจะเป็นผู้ดำเนินการกรอกให้เอง)

>>>>DOWNLOAD NOW>>>>

*ใบสมัครตามข้อ 16 คือ ปั๊มนิ้วโป้งในกรอบสี่เหลี่ยมปั๊มนิ้วโป้งด้านซ้ายพร้อมกับเซ็นลายเซ็นตรงที่ขีดเส้นใต้(ด้านขวาจากที่ปั๊มนิ้วมือ)ให้เซ็นต์ให้ตรงตามที่เซ็นในหนังสือเดินทาง

2.สำเนาถ่ายหน้าหนังสือเดินทาง 2 ชุด
3.สำเนาถ่ายใบแสดงผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา ( รบ.ม.6 ) ( Transcript ) ( ฉบับภาษาอังกฤษ ) 2 ชุด ( ถ่ายหน้า-หลัง )
4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว อย่างละ 1 โหล (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
5.สำเนาสลิปต์การโอนเงินเข้าบัญชีสมาคม 870 บาท
6. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดที่นี่ (ปรินท์ออกมาและกรอกข้อมูลให้ครบ)

**ตรวจสอบให้ดีนะครับ มีเอกสารทั้งหมด 6 อย่างนี้ ก่อนที่จะใส่ซองส่งมาอินเดีย (ข้อ 2 ,3 และ 5เป็นสำเนา)

กรณี แอดมิชชั่นประกาศแล้ว ให้นักศึกษานำ เอกสาร(ตัวจริง) ขึ้นมาอินเดียด้วย ดังต่อไปนี้
1.หนังสือเดินทาง
2.ใบแสดงผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา ( ฉบับภาษาอังกฤษ ) ( รบ.ม.6 )
3.หนังสือรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันเดิม (ใบรับรองว่า ได้จบชั้นมัธยมปลายจากสถาบันเดิม) (ภาษาอังกฤษ)คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง
4.หนังสือรับรองจากกระทรวงศึกษา (ใบรับรองว่าสถาบันนี้มีอยู่จริง ในประเทศไทย) (ฉบับภาษาอังกฤษ) คนที่อยู่กรุงเทพขอที่กระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง // คนที่อยู่ต่างจังหวัด ขอที่ ศึกษาธิการเขตจังหวัด ของแต่ละจังหวัด คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง
5.ใบรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม( ฉบับภาษาอังกฤษ )

ระดับปริญญาโท M.A.

เอกสารเบื้องต้นในการสมัครสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนในระดับ ( ปริญญาโท)

1.ใบสมัครที่ดาวน์โหลดไว้ พร้อมกรอกตามข้อ 16 ให้เรียบร้อย (ส่วนข้ออื่นๆ ทางสมาคมจะเป็นผู้ดำเนินการกรอกให้เอง)

>>>DOWNLOAD NOW>>>>

*ใบสมัครตามข้อ 16 คือ ปั๊มนิ้วโป้งในกรอบสี่เหลี่ยมปั๊มนิ้วโป้งด้านซ้ายพร้อมกับเซ็นลายเซ็นตรงที่ขีดเส้นใต้(ด้านขวาจากที่ปั๊มนิ้วมือ)ให้เซ็นต์ให้ตรงตามที่เซ็นในหนังสือเดินทาง

2.สำเนาถ่ายหน้าหนังสือเดินทาง 2 ชุด
3.สำเนาถ่ายใบแสดงผลการศึกษาของมัธยมปลาย ทุกภาคศึกษา (ร.บ. ม.6) ( Transcript ) 2 ชุด(ภาษาอังกฤษ)( ถ่ายหน้า-หลัง )
4.สำเนาถ่ายใบแสดงผลการศึกษาของปริญญาตรี ทุกภาคศึกษา (ร.บ. ป.ตรี ) (Transcript) 2 ชุด(ภาษาอังกฤษ)(ถ่ายหน้า-หลัง)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และ 2นิ้ว อย่างละ 1 โหล (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
6.สำเนาสลิปต์การโอนเงินเข้าบัญชีสมาคม 2,660 บาท
7. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว  ดาวน์โหลดที่นี่  (ปริ้นท์ออกมาและกรอกข้อมูลให้ครบ)

**ตรวจสอบให้ดีนะครับ มีเอกสารทั้งหมด 7 อย่างนี้ ก่อนที่จะใส่ซองส่งมาอินเดีย (ข้อ 2 ,3,4 และ 6 เป็นสำเนา)

.

กรณี แอดมิชชั่นประกาศแล้ว ให้นักศึกษานำ เอกสาร(ตัวจริง) ขึ้นมาอินเดียด้วย ดังต่อไปนี้
1.หนังสือเดินทาง
2.ใบแสดงผลการศึกษาของปริญญาตรีทุกภาคการศึกษา ( ฉบับภาษาอังกฤษ ) ( Transcript )
3.ใบแสดงผลการศึกษาของมัธยมปลายทุกภาคการศึกษา ( ฉบับภาษาอังกฤษ ) ( รบ.ม.6 )
4.หนังสือรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันเดิม (ใบรับรองว่า ได้จบชั้นมัธยมปลายจากสถาบันเดิม) (ภาษาอังกฤษ)คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง
5.ใบรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม( ฉบับภาษาอังกฤษ )

หมายเหตุ: 1.เอกสารทั้งหมดที่จะส่งมาให้ทางสมาคม เพื่อใช้ในการสมัครศึกษาต่อ ใช้ตัวถ่ายสำเนาทั้งหมด ส่วนเอกสารตัวจริง ให้นักศึกษานำมาเอง เพื่อแสดงในวันรายงานตัวต่อทางมหาวิทยาลัย หลังจาก Admission ออกแล้ว ทั้งนี้โปรดตรวจสอบหลักฐานเอกสารให้ละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลัง

2.กรณีเอกสารฉบับแปล ที่ไม่ได้ออกโดยสถาบันในสังกัดสถาบันการศึกษา ให้ผู้สมัครแนบเอกสารฉบับเดิม(ฉบับไม่ได้แปล) ที่ออกโดยสถาบันเดิมมาด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภายหลัง

3.เอกสารข้างต้นทั้งหมด กรุณาตรวจสอบให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำมาหลังได้รับแอดมิชชั่นแล้ว เพราะหากเกิดปัญหา ทางสมาคมฯ จะไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ทั้งหมด

สำหรับค่าสมัคร ใช้วิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคารของสมาคมในประเทศไทย โดยโอนเงินผ่านทางบัญชี

สามารถโอนได้ที่บัญชี นาย เอกลักษณ์ สุขเกษม

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ้กซี สะพานควาย เลขที่บัญชี : 033-412833-4 บัญชีออมทรัพย์

โดย ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการโอนเงินมาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย..

 

โดยผู้ที่สนใจที่จะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิการ์ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2017-2018 โดยทางสมาคมจะเป็นผู้ดำเนินการในการทำการสมัครให้ ซึ่งทางสมาคมฯจะเปิดรับเอกสารการสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
พร้อมกับส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ (กรุณาส่งไปรษณีย์ แบบ EMS) ตามที่อยู่ด้านนี้
Mr. Muhammadfatton Dohae (President of Thai Students Association in Aligarh (India) )
C/O Tanveer Manzil, Civiline Road, S.S. Nagar, Dodhpur ,Aligarh, UP, India 202002 (Mobile +918979940654)

การสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยอาลีกามุสลิม ประเทศอินเดีย ปี 2018-2019

การสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับ ปริญญาตรี และโท สำหรับนักศึกษาไทย ต้องสมัครผ่านทางสมาคมนักเรียนไทยในอาลีกัร ซึ่งจะคอยดูแลและให้คำปรึกษา ตลอดจนการสมัครเรียน การซื้อใบสมัคร และกรอกในใบสมัคร ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สถานทูตไทยประจำกรุงเดลี และการประสานงานกับสมาคม เมื่อภายหลังการรับสมัคร ทางสมาคมจะเป็นผู้รับใบ Admission จากทางมหาวิทยาลัย พร้อมกับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกลับสู่ประเทศไทยเพื่อขอรับวีซ่าที่สถานทูต อินเดีย ประจำประเทศไทย และอำนวยความสะดวก…เมื่อเดินทางมาถึงประเทศอินเดีย ทางสมาคมจะจัดรถไปรับที่สนามบินอินทิรา กรุงเดลลี เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ หากใครที่มีความสนใจที่จะมาศึกษาต่อที่นี่ ปีการศึกษา 2017-2018 สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่