ประวัติสมาคม

รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทยในอาลีการ์

สมาคมนักเรียนไทยในอาลิการ์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี 1984 ซึ่งเดิมทีแล้ว สมาคมฯ ได้มีชื่อว่า The Islamic Movement Association ซึ่งในสมัยนั้น ได้มีผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ แห่งนี้ หลายท่านด้วยกัน อาทิเช่น ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ดร.จรัญ มะลูลีม ,ดร. กิติมา อมรทัตน์ ,อ. ไพบูรณ์ เจ๊ะยอเด และอีกหลายท่านด้วยกัน ภายหลัง ดร. ดาวุด อารีย์ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ นี้ เป็น The Thai Students Association (Aligarh Branch) และได้จัดตั้งที่ทำการสมาคมฯ ณ บ้าน Tanveer Manzil ซึ่งใช้เป็นศูนย์รวมของบรรดาสมาชิก และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคมจัดขึ้น จนกระทั่งจวบจนปัจจุบัน
สมาคมนักเรียนไทยในอาลิการ์ ได้มีการรวมกลุ่มกันในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ นักศึกษาปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นการรวมตัวกันจากนักศึกษาหลากหลายสถาบัน หลากหลายภูมิภาค ทั้งจากสถาบันภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ,อิสลามศรีอยุธยา, เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ และต่างประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย จอร์แดน ประเทศจอร์แดน ,มหาวิทยาลัย อัลอัซฮัร ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยทางสมาคมฯ นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับทางสถานทูตไทย ณ กรุงนิวเดลลี และอำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ ที่จะมาศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย Aligarh Muslim University อีกทั้งยังช่วยประสานงานกับทางองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย โดยมี ศิษย์เก่า นักศึกษา ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว อาทิเช่น ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ,ดร. จรัญ มะลูลีม ซึ่งมีตำแหน่ง การงานทั้งภาครัฐ และเอกชน คอยช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กับสมาคมฯ และสมาคมฯ แห่งนี้เอง ได้ประสานงานให้กับนักศึกษาที่อยู่ในประเทศไทย และนักศึกษาไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์ กระจายข่าวสาร ให้คำแนะนำ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับนักศึกษาระหว่างประเทศอีกด้วย