ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย(มุสลิม)อลิการ์ เป็นสถาบันทางวิชาการ ที่ถูกตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1875 โดยชาวมุสลิม ในอินเดีย และพระราชบัญญัติของรัฐบาลที่ต้องการ ที่ต้องงการสร้างมหาลัยขึ้นมา
สำหรับที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในเมือง ‘ อลิการ์ ‘ ซึ่งอยู่ใน รัฐ ‘ อุตรประเทศ ‘ ของประเทศอินเดีย ที่ได้ถอดแบบระบบมาจาก มหาวิทยาลัย ‘ เคมบริดจ์ ‘ และมหาวิทยาลัย ‘ ออกซ์ฟอร์ด ‘ ของอังกฤษ
มหาวิทยาลัย(มุสลิม)อลิการ์ จัดได้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่อังกฤษเข้ามาจัดระบบการศึกษา หลังจากการได้เข้ามาครอบครองประเทศอินเดีย

 

การจัดตั้ง …

เริ่มจาก การตั้ง ‘ มูฮัมมาดัน แองโกล – โอเรียลตัล คอลเล็จ ‘ ขึ้น ก่อน โดยท่าน ‘ เซอร์ ซัยยิด อะห์หมัด คาน ‘ ซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น ร่วมมือกับผู้นำมุสลิมที่เด่นๆ นักเขียนอุรดู
มหาวิทยาลัย (มุสลิม)อลิการ์ เป็น ศูนย์กลางทางวิชาการที่มีชื่อเสียง และเป็นสากล สำหรับหลักสูตรการศึกษา มีสาขาวิชาให้เลือกกว่า 250 สาขา จะว่าไปแล้ว ความตั้งใจเดิม ของท่าน ‘ เซอร์ ซัยยิด อะห์หมัด คาน ‘ ท่านต้องการจัดระบบการศึกษาให้เป็นระบบที่เป็นระบบใหม่ จึงได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ในปี 1875 ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว ได้กลายมาเป็น ‘ มูฮัมมาดัน แองโกล – โอเรียลตัล คอลเล็จ ‘ และพัฒนามาเป็น มหาวิทยาลัย (มุสลิม)อลิการ์ ในท้ายที่สุดในปี 1920

นับจากการตั้งมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาจากอดีต กระทั่งปัจจุบัน มีนักศึกษาเข้ามารับการศึกษาเกือบจะทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแอฟริกา จากเอเชียตะวันตก จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับมหาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างให้คนทุกชั้นวรรณะ ไม่ปิดกั้นในเรื่องของหลักความเชื่อ ศาสนา และเรื่องเพศ… หากจะว่าไปแล้ว มหาวิทยาแห่งนี้เริ่มขึ้น ภายหลังการก่อจลาจล ในปี 1857 จากท่าน ‘ เซอร์ซัยยิด อะห์หมัด คาน ‘

ท่านเห็นว่า มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีสถาบัน ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเป็นระบบใหม่ขึ้นมา และนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางอังกฤษ ต้องการจะให้ชาวอินเดียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการด้วย
ท่าน ‘ เซอร์ซัยยิด อะห์หมัดคาน ‘ ได้เล็งเห็นสิ่งดังกล่าว และเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ชาวมุสิลม จะได้มีโอกาสรู้เรื่องของภาษา ศาสตร์ต่างๆของตะวันตก
ถึงแม้ ในการทำงานจริงๆท่านจะต้องใช้ความมานะอดทน ในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆของคนในชุมชน เพื่อที่จะให้การยอมรับระบบการศึกษาของตะวันตก
ในท้ายที่สุดทุกอย่างก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดี จากความมุ่งมั่นของท่านและการได้รับความช่วยเหลือจากหลายส่วน หลายฝ่าย
กระทั่ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถยืนหยัด ผลิตบุคลากรออกมามากมาย นับจากอดีตกระทั่งปัจจุบัน …