รายชื่อสมาชิกสมาคม อดีต – ปัจจุบัน

เป็นการรวบรวมรายชื่อในทะเบียน เท่าที่มีอยู่จริง จึงทำให้ข้อมูลของสมาชิกบางท่านไม่ครบ
ดังนั้น สำหรับสมาชิกในอดีท่านใด ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเห็นข้อมูลของตัวเอง ไม่ครบ หรือไม่มีชื่อของตัวเองอยู่ หรือ ข้อมูลผิดพลาด สามารถแจ้งมาได้ และ รวมถึง มีความต้องการ อยากจะอับเดท ที่อยู่ใหม่ เบอร์โทรศัพท หรือ อีเมล์ เอดเดรส ใหม่ สามารถ ติดต่อส่งข้อมูลมาได้ที่ thaialigarh@gmail.com

ปี 2019-2020

 

ปี 1994-1995

ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
วิชาเอก
e-mail
1 ประสาน  ยีมะเฟือง
M.A. Political Science
2 ยุทธนา   ขุนวิสูตร 124/2  ม. 8   หนองชุก  กรุงเทพฯ 10530
M.A. Political Science
3 วิรุจน์    ปกรณ์ 28       ม. 2  คลองตะเคียน  จ. อยุธยา  13000
B.A. Political Science
4 ชลาใส   ชลายนเดชะ 380/1   ม. 1  ถนน ประชาอุทิศ  ราษฎร์บูรณา  กรุงเทพฯ   10140
Economic
5 อับดลรอหมาน  กาเหย็ม 93/2     ม.1  ต. สำนักแต้ว  อ. สะเดา  จ. สงขลา 90120
Economic
6 รุสลัน  ตาฮา 93        ม.2  ต. สะกอบน    มายอ จ. ปัตตานี      94140    
7 เกษม   เบ็ญหยีหมาน 23   ถนน ตะปู  อ. สะเดา   สงขลา  90120
M.A. Political Science
8 สุธัญญา  รอตเกษี 219  ซอย จรัญสนิทวงศ์    11  ถนน จรัญสนิทวงศ์  กรุงเทพ  10600
9 พัชราภรณ์ ซันหวัง 19/1    ม.7    ต. หมอนทอง   อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 24150
Linguistics
10 จำรูญ   เหมาะสง่า  4   ม.3     อ. เมือง    จ. สงขลา    90280  

Arabic
11 วีรพล   เซ็นติยะนนต์ 433/67   ซอยมัสยิดสวนพลู   บางยี่เรือ  เขตธนบุรี   กรุงเทพฯ  10600
Linguistics
12 ศุภฤกษ์     อนันต์นับ 519/2 ถ.ริมทางรถไฟ  บางยี่เรือ  ธนบุรี    กรุงเทพฯ     10600
Commerce
13 มุฮำหมัดสะตา ซอและ 45   ม. 1   อ. ศรีสาคร  จ. นราธิวาส   
English
14 ปริญญาณี   ซากีรี  4/5  ม. 1  ต. กระทุ่มราย  หนองชุก  กรุงเทพฯ  10530
M.A.  Public Administration
ปี 1995-1996
15 วารุณี   วงษ์สันต์   87   ม. 4  วังทองหลาง  บางกะปิ     กรุงเทพฯ  10310
Commerce
16 เอกรัฐ    ซากีรี 4/5  ม.1  ถนน เลิศวารี  ต.กระทุ่มราย  หนองชุก  กรุงเทพฯ  10530
Islamic Studies
17 อนุวัตร  หวังภักดี  115/45  สุขุมวิทย์  71    พระโขนง   คลองเดย   กรุงเทพฯ  10110  

Political Science
18 อับดุลรอนิง   สือแต 139/1    ม.1  ต.ตุยง   อ. หนองจิก    จ.ปัตตานี   94170
West Asian Studies
19 พงษ์ศักดิ์    วงษ์สันต์  30       ม. 4  วังทองหลาง  บางกะปิ   กรุงเทพฯ  10310
B.A. Commerce
20 มานพ       มาติมุ 23/2    ม. 5  ต. หมอนทอง   อ. บางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา  24150  

Political Science
21 อุเส็น      หมัดหมาน  545/48  ม.1 ต. ควนลัง  อ. หาดใหญ่   จ.สงขลา  90110
West Asian Studies
22 คทาวุธ  เลาะหมุด   31  ม. 16  ซอย อุ้มทรัพย์   ถนนร่มเกล้า – ลาดกระบัง   มีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510
Commerce
23 ฟาริดา  เถื่อนพิทักษ์   356/14  รามคำแหง  53  วังทองหลาง  บางกะปิ  กรุงเทพฯ   10310
M.A. Political Science
ปี 1996-1997
24 สมเจตน์    สุขเจริญ 45/2  ม. 7 เขต  ประเวศ   ประเวศ   กรุงเทพฯ  10250  

Political Science
25 ไผท   วงศ์หน่อแก้ว 301/574   หมู่บ้านกิตตินิเวศน์  ซอย  สุภาพงศ์ 2  ถนน รามคำแหง  68  หัวหมาก  กรุงเทพฯ 10240  

Sociology
26 สามารถ  ทองเฝือ 89/5  ม.6  ต.ท่าศาลา  อ. ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช    

Political Science
27 อัสมิง  บูเกะเจ๊ะลี
M.A. Political Science
28 ไครุลอามิน   วาจิ 65  ม.6  ต.สาวา  อ.โรโซ   จ. นราธิวาศ  96150  

Political Science
29 ซาฟีอี  อาดำ 229/3  คลองสองต้นนุ่น   ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
West Asian Studies
30 สุวิทย์   เชื้อสมัน 62  ม. 17  ประเวศ   ประเวศ  กรุงเทพฯ  10250  

Sociology
31 รุซดี  แวบือซา 93/2  ม. 1  ต.ดอน  อ. ปะนาแระ  จ. ปัตตานี  94190
M.A. Political Science
32 ศราวุฒิ  อารีย์ 82  ต.หนองหอย  ก.เชียงใหม่-ลำพูน  อ.เมือง  จ. เชียงใหม่  50000
M.A. West Asian Studies
ปี 1997-1998
33 วิรัช  ขันธสิทธิ์ 46/1  ม.2  ต. คลองตะเคียน  อ.อยุธยา  จ. อยุธยา  13000
Economic
34 มลชัย   มะแอ 42  ม. 5  หนองจอก   กรุงเทพฯ  10530
35 บัณทิตย์  สะมะอูน 11  ม.8  ทรายกองดิน   มีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510
M.A.  Arabic
36 เสนีย์  อยู่เป็นสุข 8/1  หนองบอน  ประเวศ  กรุงเทพฯ  10260
M.A.  Arabic
37 ยุติธรรม  พันธ์สอาด 48/1  ม.17  กระทุ่มทราย  หนองจอก  กรุงเทพฯ  10530  

Political Science
38 ฮัสบุลเลาะ  ตาเฮ 46 ถนน  ลามองตาเลย์  ต.ตาลูบัน  อ.ไทรบุรี  จ.ปัตตานี  94110
M.A.  Public Administration
39 ซูรอดิง  สาและเร๊ะ 14/1  ม.5  ต.ตาลูฮาลู  อ. รามัน  จ. ยะลา  95140 
M.A.  Public Administration
40 ฟัยซอล   หะมะ 259-261 ถนน ท่าสะดิจ   ต.ตาลูบัน  อ.ไทรบุรี   จ.ปัตตานี  94110     

Sociology
41 พิเชษฐ์   ไทยนานา 12/17  ม.3  ต.สันกำแพง  อ. สันกำแพง  จ.เชียงใหม่   50130
Commerce
42 ยุทธนา   มะลูลีม 1955   พัฒนาการ  กรุงเทพฯ    

Political Science
43 มาโนชญ์   อารีย์   82  ต.หนองหอย  ก.เชียงใหม่-ลำพูน  อ.เมือง  จ. เชียงใหม่  50000
Islamic Studies
44 กฤษฎากร    วงศ์เสงี่ยม 850/14  ถนน  สุขุมวิท  77  พระโขนง   คลองตัน  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110  

Political Science
45 มูฮัมมัดตอลาล   แกมะ 58/114   ม.3  ต. สะเตงนอก   อ. เมือง  จ.ยะลา  95000  

Political Science
46 อับดุลรอศักร์   บากูสัน 192  ม.2  ต.  บ้านการ  อ. เมือง  จ.สตูน  91140
English
47  พูนลาภ  บุญชม 13  ซ. ภาษี  2 ถนน  เอกมัย  คลองตัน  คลองเตย  กรูงเทพฯ  10110
Commerce
48 นุสรา  เถื่อนพิทักษ์ 356/14  รามคำแหง 63  วังหลองหลาง  บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10310
Linguistics
49 มะรัสลี  โต๊ะน๊ะ 215  ม.4  ต.บาเระเหนือ  อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส  96170  

Political Science
50 ไฟซอล  ดาโอ๊ะ  

Political Science
51 อนุรักษ์  ไวยศิลป์ 24  ม.3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   10130  

Political Science

ปี 1998 – 1999

52 นพดล  เมฆลอย 4/2  ม.14  ประเวศ   ประเวศ   กรุงเทพฯ   10250
 Political Science
53 อดิสรณ์   เซ็นนเสถียร 98  ม.2   ต.ภูเขาทอง  อ. อยุทธยา  จ. อยุทธยา  13000
Linguistics
54 อภินันท์    สมภักดี 17/1  ม.2  คลองตะเคียน   จ.อยุทธยา   13000
 Political Science
55 อัมมาร์  อับดุลเลาะ 320   ถนน กรุงเทพกรีฑา   หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
 Sociology
56 คุรุพงษ์   อารีพงษ์ 301  ซอย  อนามัย  สวนหลวง  สวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250
 Political Science
57 อนุสรณ์   ปกรณ์ 28/2  คลองตะเคียน   พระนครศรีอยุธยา   อยุธยา   13000
 Sociology

ปี 1999-2000

58 สมศักดิ์   หัสเล็ม 262  ม.3  ฟาลามิ   ปากพะยูน  จ.พัทลุง   93120  

Political Science
59 อับดุลรอนิง  สือแต 139/1  ม.1  ต.ตุยง  อ. หนองจิก  จ.ปัตตานี   94170
PH.D. West Asian Studies
60 สุภาพร  เมฆลอย 4/2  ม.8   ประเวศ   ประเวศ   กรุงเทพฯ   10250
M.A.  Public Administration
61 อาทิตยา   เมฆ 1963  ถนน  พัฒนาการ  สวนหลวง   กรุงเทพฯ   10250  

Sociology
62 สรพงษ์    สุขประเสริฐ 1938   สุขุมวิท  77  สวนหลวง   กรุงเทพฯ   10250  

Sociology

ปี 2000-2001

63 สุไลดา  อรุณพูลทรัพย์ 13/29  ซ. พึ่งบุญ  ถนน  สุขาภิบาล1  ต. คลองกุ่ม   อ.บึงกุ่ม   กรุงเทพฯ  10240
Economic
64 วิรุตย์   ทรัพย์พจน์ 144  ซอย  พัฒนาการ  20  สวนหลวง  กรุงเทพฯ   10250  

Political Science
65 เอนก   ขันศรีทรง 51/1  ม.6  ต. สำเภาล่ม   อยุธยา   13000  

Political Science

ปี 2001-2002

66 สุลตอน  ดารายีสาฮอ 99/1  ม. 3   ต. ลาหัน  อ. ยินโก จ. นราธิวาส   96180
 Political Science
67 ยันนา  ธรรมดี 168  ม.1  ประเวศ   ประเวศ   กรุงเทพฯ   10250
Linguistics
68 รัชฐา  วิสุทธิมรรค   83/43 – 45   ม.8  บ.นาพา ต. เมือง  ชลบุรี 20000
Commerce
69 ภัสทรียา  คุ้มบ้าน
 Political Science
70 วนิดา  วาดีเจริญ  13/29 ซ พึ่งบุญ ถนน สุขาภบาล 1 คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม กรุงเทพ 10240 
M.A. Commerce
71 สมเจตน์ นาทอง 69 ม. 1 นาจอมเทียน สัตตาหีบ ชลบุรี 20260
Linguistics
72 มาโนชญ์ อารี 82  ต.หนองหอย  ก.เชียงใหม่-ลำพูน  อ.เมือง  จ. เชียงใหม่  50000
 Political Science
73 อดิสรณ์   เซ็นนเสถียร 98  ม.2   ต.ภูเขาทอง  อ. อยุทธยา  จ. อยุทธยา  13000
Linguistics
74 วิชชา   วิสุทธิปราณี 22/23  ซอย  ชัยพฤกษ์ 1  ถนน  รามคำแหง  สะพานสูง   สะพานสูง  กรุงเทพฯ  10240
Islamic Studies
here_mal@yahoo.com , kamal_active@hotmail.com
75 ฮาริส  วาหมัด 3  พิชัยสงคราม   สะเดา  จ. สงขลา   90120
 Political Science
76 ณัฐพงศ์   หมัดหมัน 182/3       ฟาลาเม    ปากพยูน       พัทลุง  93120
Islamic Studies
77 เมธี   ดีเจริญ 52/1  ม.1  สำเภาล้ม   อยุธยา   13000
 Sociology
78 เอกรัตน์   อามินเซ็น 568/2  รามคำแหง  39  วังทองหลาง   วังทองหลาง   กรุงเทพฯ   10310
 Political Science
79 วีระศักดิ์   พุ่มเพ็ชร 62  ม.7   ขุมทอง   ลาดกระบัง   กรุงเทพฯ   10520
M.A. West Asian Studies
weerasakpum@hotmail.com
80 อับดุลฮากีม   กาดีโรจน์ 28  ม.2  คลองตะเคียน  อยุธยา   13000
Economic
81 ชูศักด์   อรุณพูนทรัพย์ 13/29  ซ. พึ่งบุญ  ถนน  สุขาภิบาล1  ต. คลองกุ่ม   อ.บึงกุ่ม   กรุงเทพฯ  10240
Commerce

ปี 2002-2003

82 รุสดี   ขันทนิตย์ 27  ม.8   สำเภาล้อม   อยุธยา   13000  Political Science
83 ภาวิน  หวังภักดี 115/45  ซอย  แสงทิพ  ถนน  สุขุมวิท  71  พระโขนง   กรุงเทพฯ  10110  Political Science
84 ปริญญา  ประเสริฐอาภา 110/7   ม.9  บางปลา  บางพลี   สมุทรปราการ  10540  Political Science
85 อภิรับ  มีสุวรรณ 44  วอย มีสุวรรณ 3 สุขุมมิท 71 ถ. พระโขนง วัฒนา กรุงเทพฯ 10110  Political Science
86 อมร  หวันปะรัตน์  6/1 ม. 6 ทัพราดร นัตชาวี สงขลา 90160  Political Science
87 นัฐวุติ  นิมากุล 1017 ซ. 33 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Economic
88 ปรีชา  โต๊ะมางี 31/27   ม.4 ถ. กรุทุ่มรัย  หนองจอก  กรุงเทพฯ  . 10530  Political Science
89 พัฒน์  สมานสิน 214/1 ซ.จันทน์ 57 ถ.จันทน์ วัดพระยาไกร กรุงเทพฯ 10120  Political Science
90 นคร  สุขถาวร 29   พัฒนาการ28 ถ. สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  Political Science
91 อิดดะริส  ดารากัย 80/2   ม.2  ต. ภูสาพัด อ. เมือง นครศรีธรรมราช M.A.  Arabic
idaresd @yahoo.com
92 สมชาย  เซ็นมี 33/2  สวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 M.A.  Arabic
93 เจษฎา  แดงโกเมน 126 กรุงเทพกรีฑา  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  Sociology
94 อาวุธ  จิโนวัฒน์ 8  ม.1  กระทุ่มรัย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530  Political Science

ปี 2003-2004

95 เกีรติศักดิ์  ซันเฮม 60/315  ซ.นวนจันทร์ 14  รามอินทรา 40    คลองกุ่ม กรุงเทพฯ  10230
Economic
96 มาโนชญ์ อารี 82  ต.หนองหอย  ก.เชียงใหม่-ลำพูน  อ.เมือง  จ. เชียงใหม่  50000
Political Science
97 อัดนัน  วานา 11/1  ม.5  ถ. กะเซาะมายู  ปัตตานี
Economic
98 อัสรี  มะแช 78 ม. 4  ต. ริดอน อ.เมือง ยะลา  95160
Economic
99 ดวงพร   โสมสุข 102/4  ม. 5   ต. ท่าช่องใหม่  อ.  ขั่นชานาดิด   สุราษฐานี   84290
English
100 อรสา  เจ๊ะหวาง 22  ม . 12  ต .กุรา อ . กุราบุรี  พังงา   82150
Economic
101 เสรี  รอมลี 59/1  ม. 5 ประเวศ  ซ. อ่อนนุช 59  ถ. สุขุมวิท 77  กรุงเทพฯ 10250
M.A.  Arabic
102 บัณฑิต  อรอมัน 40  ม.2   ถ. คลองตะเคียน อยุธยา  13000
Political Science
bandit_1628 @hotmail.com
103 สมปอง  กาดีโรจน์ 103 ม. 1 ถ. คลองตะเคียน อยุธยา  13000
Sociology
104 ภราดร  อารวรรณ 33  ม, 2     ถ.    สุขสวัสดิ์ 70   ทุ่งครุ่ ทุ่งครุ่  กรุงเทพฯ 10140
Political Science
105 สันติ  ศรขาว 15 ซ. รามคำแพง3   สวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250
Tourism
106 ยุนัยดีย์  หีมเย็นหมาน 156/6   ม.2  หาดใหญ่  สงขลา  90110
B.A. History
107 มูหัมมัดตอลาล  แกมะ 58/114   ม.3  ต. เสตงนอก อ. เมือง ยะลา 95000
Islamic Studies
108 เจษฎา  แดงโกเมน 126 กรุงเทพกรีฑา  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Political Science

ปี 2004-2005

109 คณิต   เลาะวิถี  131 ถ. ธนาลัย เมืองเชียงใหม่  57000
Economic
110 มานพ  อาดำ 24 ม.2   เทพนิมิตร ครอยสะหมิง ตราด  23150
M.A. Theology Sunni
111 วีระศักดิ์  พุ่มเพชร 62 ม, 2 ขุมทอง  ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
PH.D. West Asian Studies
112 มนัสวี  ซันเฮม 60/315  นวนจันทร์ 14  ถ. รามอินทรา 40 คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
Computer
113 หฤทัย  บัวสาลี 61/10 ถ. รักกันดี เมืองอุทัยธานี  61000
 Political Science
114 ปิยะนุช  ฤกษ์อินทรอารีย์ 579/112  สิริชาน ประชาอุทิศ 69 ทุ่งคุ่ง กรุงเทพ 10140
 Political Science
115 พอหทัย  ซุ่มสั้น 13  ม 1 ถ. ตรัง ปะเหลียน อ.ทุ่งกระบือ  อ. ย่านตาขาว ตรัง 92140
MFA
116 สลีลา  มะหะหมัด 8/3 หมู่ 3 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพฯ 10240
M.A. Theology Sunni
LA_KRPPBU@hotmail.com , salila_sa@yahoo.com
117 วรวุฒิ  วันขวัญ 77 ม.8 ต.คลองเปร็ง ฉะเชิงเทรา 
M.A. West Asian Studies
118 อิมรอน บินลิมัด 71/146 ม.1 คลองฮี หาดใหญ่ สงขลา 90110
B.A. Political Science
119 อัซฮารี สะมะแอ 230 ม.1 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง ปัตตานี 94160
Economic
120 สมศักดิ์ อันนันนับ 36 สุขุมวิท 71 ปรีดีพนมยงค์ 74 วัฒนา คลองตัน กรุงเทพฯ 10110
M.A. Theology Sunni
121 สุพัฒน์ เด่นตี 154 ซ.พร้อมพรรค สุขุมวิท 49 คลองตัน วัฒนา กรุงเทพฯ 
M.A. Theology Sunni
122 สิทธิพร มูลทรัพย์ 20 ถ.พระราม9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 Political Science
123 กานต์ อัสมิมานะ 6/1 ถ.อิสลามบำรุง แม่สอด ตาก 63110
 Political Science
124 ฟาตอนียะห์ สะมะแอ 230 ม.1 คลองใหม่ อ.ยะรัง ปัตตานี  94160
Economic
125 ปิยะฉัตร สุวรรณวงศ์  335/5 ม.2 ควญหลาง หาดใหญ่ สงขลา 90110
English

ปี 2005-2006

126 อับดุลเลาะห์ อาสดละ 242 ม.9 กำแพงเพชร รัฐภูมิ สงขลา 90180
PH.D. West Asian Studies
127 มูฮำหมัด พุ่มเพ็ชร 58 ม.8 ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
PH.D. Arabic
128 สมเกียรติ มะแก้ว 10 ม.6 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
M.A. Theology Sunni
129 ฮานาฟี การะวรรณ 438/40 ม.8 พะวง เมือง สงขลา 
M.A. West Asian Studies
130 สุลตอน  ดารายีสาฮอ 99/1  ม. 3   ต. ลาหัน  อ. ยินโก จ. นราธิวาส   96180
M.A.  Public Administration
131 พัชราภรณ์ แสงประสพ 2 ม. 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 64 ถ.สุขสวัสดิ์ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
MIBM
132 ปรีชา ปัตนี 3/2 ม.2 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
M.A.  Arabic
133 พัฒน์  สมานสิน 214/1 ซ.จันทน์ 57 ถ.จันทน์ วัดพระยาไกร กรุงเทพฯ 10120  

Political Science
134 ปัญญา ทรงศิริ 56/1 ม.2 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170  

Political Science
135 อับดุลเลาะ ยูโซะ 127 ม.1 ควญโนรี โคกโพ ปัตตานี 94120
B.A. Political Science
136 สมชาย  เซ็นมี 33/2  สวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250
PH.D. Arabic
137 จำลอง มีทองคำ  99/1 ม.7 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
B.A. Political Science
138 นที วิเศษรัตน์ 23 พัฒนาการ 20 แยก 13 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง 10250
B.A. Political Science
139 เสรี มีทองคำ บางกะปิ แฮปปี้แลนด์ กรุงเทพฯ10240
B.A. Political Science
140 มูฮำหมัดกอซาฟีย์ หะสาเมาะ 2/1 ม.1 มาโย มาโย ปัตตานี 94140

ปี 2006-2007

141 เกษตร ขันธศักดิ์ 18/4 ม. 9 สำเภาล่ม อยุธยา อยุธยา 13000
Computer
142 ชารีฟ ไวถนอมสัตย์ 151/24 ประชาอุทิศ 91 ทุ่งครุ กรุงเทฯ 10140
M.A.Commerce
143 มนัส สุทธิการ 2/3 ซ.สุเหร่าคลองตัน ถนน รามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
M.A.Commerce
144 สายันต์ เซ็นมี 33/2 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
M.A.  Arabic
145 ปรางค์ทิพย์ ซาและทิม 288/18 ม. 1 ถนน ประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
B.A.Commerce
146 อภินันท์ หวังภัคดี 115/45 ซ.แสงทิพย์ สุขุมวิท 71 พระโขนง วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
M.A. Theology Sunni
147 ฮัสมี หะยีตันตู 666 เมือง ยะลา
M.A. Islamic Studies
Bataekakee_182@hotmail.com ,  punk_newschool@yahoo.com
148 อารีด หมัดยูโซ๊ะ 28 ม. 9 กำแพงเพชร รัฐภูมิ สงขลา
PH.D
149 ศักรินทร์ บินเสห๊าะ 25 พะวง เมือง สงขลา 90100
M.A. West Asian Studies
150 ปรีชา แสงสว่าง 17/2 ม. 2 คลองตะเคียน เมือง อยุธยา
M.A.  Arabic
151 สุวิสุทธิ์ เด่นประภา 1 ถนน จันทร์ ทุ่งวัดดอน สาธร กรุงเทพฯ 10120
B.A. Political Science
152 อัสอารี ดีสะเอะ 45/2 ม. 6 สะอะ คลองปีนัง ยะลา 95000
 M.A.Political Science
153 ลุตภี บากา 17 ม. 2 สะวา รือเสาะ นราธิวาส 96150
B.A. Political Science
154 เอกราช วงสุรินทร์ 1199  สุขุมวิท 71 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
B.A. Political Science
155 ธนพงษ์ วงสุรินทร์ 1199  สุขุมวิท 71 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
B.A. Political Science
156 อัสฎา นะมิ 1199  สุขุมวิท 71 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
B.A. Political Science
157 เมธี ดีเจริญ 52/1 ม. 1 สัมเภาล่ม อยุธยา 13000
158 สายัณ พินธุ์สุวรรณ 64/2 ม. 1 หัวเขา สิงหนคร สงขลา 90280
PH.D
159 วาริสคาน ไทยอนันต์ 14 ม. 1 เทศบาล 9 แม่สาย เชียงราย
B.A. Political Science
160 มัสลิน วีระเสถียร 305/7 ม. 1 ประชาอุทิศ 69 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Linguistics
161 ไกรวรเดช นาคนาวา 164 พัฒนาการ 61 ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
M.A. West Asian Studies
162 อารีฟีน ยามา 154 ม. 1 หนองทุ่ง พัทลุง 93170
M.A. Islamic Studies
163 กฤษฎา บู่ทอง 24/4 ม. 12 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
B.A. Political Science
164 ศราวุฒิ บุญมาศ 2/3 ซ.สุเหร่าคลองตัน ถนน รามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
M.A.Commerce
165 บัณฑิต อารอมัน 40 ม. 2 คลองตะเคียน อยุธยา 13000
M.A. West Asian Studies
bandit_1628 @hotmail.com
166 นูรียะห์ สะมะแอ 1/6 ซ.กัมปงบารู บางนาก เมือง นราธิวาส 96000
 Political Science
167 วชิราภรณ์ เจ๊ะแว 199 สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
 M.A.Political Science
nadear_dearna @hotmail.com
168 สกาวเดือน ปกรณ์ 55/1 ม. 4 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
B.A.Commerce
169 อับดุลฮาลีม หมันเหม 1 ม. 3 บ้านนา จะนะ สงขลา 90130
M.A.  Arabic
170 นฤมล มีทองคำ 47 ม. 6 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170
B.A. Political Science
171 สันติชัย ซาลีมี 134/134 หมู่บ้าน สินทร บางกรวย ไทรน้อย นนทบุรี 11130
B.A. Political Science
172 สุวิทย์ กาดีโรจน์ 3     ม. 1    ต.คลองตะเคียน    อ.พระนครศรีอยุธยา   จ. อยุธยา 13000
B.A. Political Science
173 วรายุทธ เจ๊ะแว 199         อ.สุไหงโกลก      จ.นราธิวาส 96120
BCA
174 สุไอดา นาคนาวา 188 ลาดพร้าว 124 ถนน ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
B.A.Commerce
175 วรวุฒิ  วันขวัญ 77 ม.8      ต.คลองเปร็ง อ. เมือง   จ.  ฉะเชิงเทรา   24000
PH.D. West Asian Studies
176 สมชาย ดีเจริญ 32 ม.13    ต.บึงน้ำรัก  อ. บางน้ำเปรี้ยว   จ. ฉะเชิงเทรา 24170
M.A. Theology Sunni
177 เจ๊ะรูฮายา ลือแบลูวง 26/6 ซ.2 ถนนปากน้ำ สะบะรัง     อ.เมือง     จ.ปัตตานี 94000
M.A. Islamic Studies

ปี 2007-2008

178 มานพ  อาดำ 24       ม.2   เทพนิมิตร ครอยสะหมิง      จ.ตราด  23150
PH.D  Theology Sunni
179 ฟารุก มะตัง 79/1    ม. 1 นาฤกษ์ พนัสนิคม   จ.ชลบุรี 20140
M.A.  Arabic
180 กาดาฟี   ทองคำ 28        ม. 4  ต. คลองตะเคียน  อ. พระนครศรีอยุธยา   จ. อยุธยา  13000
M.A.  Arabic
181 อนุชา    เลขพันธ์  35/1    ม. 2 ต. ลุมพี    อ. พระนครศรีอยุธยา        จ. อยุธยา   13000
M.A.  Arabic
182 อภิชาติ   พงษ์เกษม     17/3    ม.9  ลำผักชี     หนองจอก    กรุงเทพฯ   10530
M.A.  Arabic
183 ทรงศักดิ์   หมัดสะและ  287     ถนนเจริญพัฒนา    บางชัน   คลองสามวา    กรุงเทพฯ  10510
M.A.  Arabic
184 ริดดูวัน แกมะ  58 /114   ม.3 ต. สะเตงนอก   อ.เมือง จ. ยะลา    95000
M.A.  Arabic
185 เกตุ อัสมิมานะ    6/1            อิสลามบำรุง        อ. แม่สอด      จ.ตาก   63110
M.A.  Arabic
186 นู่รุสดีน สังลี 17 /6    ม. 1   ต. ฉลุง     อ. หาดใหญ่   จ. สงขลา    90110
M.A.  Arabic
187 เอกลักษณ์ สุขเกษม      33  ซ. วัชรธรรมสาธิต  10  บางนา   กรุงเทพฯ  10260
M.A.  Arabic
188 พิทักษ์ เจ๊ะลาหวัง 290    พิณอุดม    อ. แหลมเทพ        จ. กระบี่ 81120
M.A. West Asian Studies
189 ทวีศักดิ์ นิลงาม         32/2    ม. 9  ต. คลองเปรง   อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา    24000
M.A. West Asian Studies
190 สมีธ อีซอ             1/13    ม.  14    ต.ดอนฉิมพลี     อ. บางน้ำเปรี้ยว   จ. ฉะเชิงเทรา   24170
M.A. West Asian Studies
191 ธราดล  นาคนาวา      176    พัฒนาการ 28   สวนหลวง    กรุงเทพฯ  10250
M.A. West Asian Studies
192 อามีน  เดชเลย์       61  ซ. รามคำแหง  8    หัวหมาก     บางกะปิ     กรุงเทพฯ   10240
M.A. West Asian Studies
193 นางสาว อีบติซัน อาแว        153/2   ม. 4   ต. แบโหนด อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส   96170
M.A. West Asian Studies
sakura_wam08@hotmail.com
194 สุวิทย์  หลีแคล้ว         70     ต. บ่อน้ำร้อน    อ.กันตัง   จ. ตรัง   
M.A. Islamic Studies
195 มารุต  เปลี่ยนอำรุง      28    ม. 3  ต.ทุ่งยาง    อ. ลับแล   จ. อุตรดิตถ์     53210
M.A. Islamic Studies
196 ลักษณันท์ คุรุสวัสดิ์       73   อ่อนนุช  54  เขตสวนหลวง   แขวงสวนหลวง   กรุงเทพฯ  10250
M.A. Theology Sunni
197 รออีน เฉลยสุข       469  อ่อนนุช   54    เขตสวนหลวง      แขวง สวนหลวง   กรุงเทพฯ  10250
M.A. Theology Sunni
198 มะหะมะตอเฮ  สาแม
M.A. Theology Sunni
199 ซาการียา     กาเดร์               63  ม. 1 ต.หนองธง   อ.ป่าบอน    จ.พัทลุง  93170
M.A.Public Administration
200 ระบิล เลาะเส็น         25/1  ม. 7   ต.สะบ้าย้อย    อ.  สะบ้าย้อย    จ.สงขลา    90210
M.A.  Public Administration
201 นัสรุดดีน  สะอาดธำรง 148/47   ม.6   ต.สเตงนอก  อ. เมือง  จ.ยะลา  
M.A.Economic
ngee_ngao@hotmail.com
202 วีระยุทธ มาราวี        122/1  ม. 9  ต. อ่าวน้อย   อ. เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์   77210
B.A.Islamic
203 อนุรักษ์   บินรามัน  19/3   ถนนสุขสวัสดิ์   66       ทุ่งครุ   กรุงเทพฯ
B.C.A.
204 วันอลิฟ   แวดาโอะ 
B.A. Economics
alif_2529@hotmail.com
205 อับดุลบารี   สมุดิง
206 นางสาวสลีลา   มะหะหมัด      1  ซ. เสรีไทย 50  แยก 13  ต.คันนายาว   กรุงเทพฯ   10230
PH.D  Theology Sunni
LA_KRPPBU@hotmail.com , salila_sa@yahoo.com
207 นางสาว สุพรรณรรรษา   ลิ้มตระกูล     95 /78  ซ. สุภาพพงศ์ 3  หนองบอน   เขตประเวศ  ถนนศรีนครินทร์   กรุงเทพฯ  
M.A.English
208 นางสาวปวีณา  ซาและทิม     288/18  ม.  1  ถนนประชาอุทิศ    ทุ่งครุ   กรุงเทพฯ 10140
M.A.Economics
209 นางสาว รุซณี  ซูสารอ        75      ม. 1   ต.ดาโต๊ะ   อ.หนองจิก    จ. ปัตตานี  94170
M.A. Fine Art
210 ซูรีดา อาแซ 44/1   ม. 3 บางโพเหนือ สามโคก ปทุมธานี 12160
M.A. Fine Art
211 นางสาว อริสา   อารอมัน       40       ม. 2   ต. คลองตะเคียน           จ. อยุธยา   13000
B.A. Political Science
212 นัจมา มูเนาวาเราะห์ 34      ม. 2 คลองเปรง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
B.A. Political Science
213 ปิยะนาถ นิยม 44/1   ม. 3 บางโพเหนือ สามโคก ปทุมธานี 12160
B.A. Political Science
214 ณชนก พฤฒาการย์ 205/211 ซ. 6/4 หมู่บ้านผาสุก พัฒนาการ กรุงเทพฯ 10250
B.A.English

ปี 2008-2009

215 กามาน  หะยีหมัด    432  ม. 12 ต. กำแพงเพชร   อ. รัฐภูมิ  จ. สงขลา 90180
M.A. West Asian Studies
216 รุสตั้ม  หวันสู         7   ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ   อ. เมือง   จ.สตูล   91000
M.A. West Asian Studies
217 สันต์ชัย   ยุติกา     103   ม. 2    ต. ปาล์มพัฒนา   อ. มะนัง   จ. สตูล  91130
M.A. West Asian Studies
218 นัสรุดดีน  สะอาดธำรง 148/47   ม.   6   ต. สเตงนอก   อ.เมือง  จ.ยะลา  
M.A. West Asian Studies
ngee_ngao@hotmail.com
219 มะหะมะตอเฮ  สาแม
M.A. West Asian Studies
220 นางสาว ฮูดา    นะนิ        15  ม. 2  ต. ท่าทอง  อ.รามัน  จ.ยะลา  95140
M.A. West Asian Studies
221 สมศักดิ์  สายสมุทร   80  ม.6 ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. ระนอง  85000
M.A. Theology Sunni
222 เดชา  นรินทร      50/8  ม. 13 ต.ท่าแซะ  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร 86140
M.A. Theology Sunni
223 ซุลกิฟลี   มะแซ   38  ม. 3  ต.ระแวง  อ.ยะรัง  จ. ปัตตานี  
M.A. Islamic Studies
224 เฟาซี  นิยมเดชา     174 ม. 1 ต. บูตรู   อ.ระโนด  จ.สงขลา  90140
M.A.  Arabic
225 นางสาว ฮาบีบะห์    นิแว     33 สายบุรีโรจน์    อ.สายบุรี   จ. ปัตตานี  94110
M.A.  Arabic
226 อับดุรเราะฮฺหมาน  มูเก็ม     309 ม. 3  ต.ดาวัง   อ. เมือง  จ. สงขลา 90100  

M.A.Political Science
227 กิตติพันธ์   เอกอารีสกุล      13/1 ม.6    ต.นาเคียน  อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช  
M.A.  Public Administration
228 มูฮัมหมัดอารีฟ   เละ    84  ม. 3  ต. มูนุล   อ.สุไหงโกลก   จ. นราธิวาส  96120
M.A.  Public Administration
229 มาหามะคอดาปี   สมวงศ์      21 ม. 6  ต.ช้างใส  อ. พระพรหม  จ. นครศรีธรรมราช   80000
M.A.Economics
Avis.Ab’dullah@gmail.com
230 นางสาว รุจิรา  หมัดหนูรักษ์        659   ถนน ลาดพร้าว 112   วังทองหลาง    วังทองหลาง   กรุงเทพ ฯ   10310
M.A.English
231 นางสาวปวีณา ซาและทิม     288/18  ม.  1  ถนนประชาอุทิศ    ทุ่งครุ   กรุงเทพฯ 10140
M .com
232 มูฮำหมัดลุตฟี่ เจ๊ะเต๊ะ       129  ม. 4   ต. มะนางตะโย    อ. เมือง  จ.นราธิวาส   96000
B.com
233 มูฮำหมัดซับรี   ปะเกสาแล๊ะ       58 /2   ม. 8  ต.ดุสงยา   อ. ชะนิก    จ. นราธิวาส  96220
B.com
234 ฮัปซอล  กียะ        90/1 ม. 2  ต.สะกอบัน   อ. มายา  จ.ปัตตานี  94140
B.com
235 มะฮานูรี   สะอุ    29 ม. 5 ต.ตะโล๊ะดือรามัน  อ.กะโป    จ.ปัตตานี  94230
B.A.English
236 นูรดิน    สะดี             13       ม.3      ต .กาบัง   อ. กาบัง   จ.ยะลา   95120
B.A.English
237 อนุรักษ์   บินรามัน 
B.A.English
238 วิศรุต   รัมภักดิ์        47/7  ม. 3  บางตลาด    อ. ปากเกร็ด    จ. นนทบุรี 11120
B.A. Political Science
239 อาดิล    วาแม       32/4  ม. 2  ท่าทอง   อ.รามัน  จ.ยะลา  95140
B.A. Political Science
240 กูจัสมีน  โต๊ะฮาเมะ   3/5     ถนนพนาสร    ต. บางรัก   อ. เมือง  จ.นราธิวาส  96000
B.A. Political Science
241 ไพศาล  เจ๊ะเละ      48/1 ม . 2   ต. ธารน้ำทิพย์  อ.เบตง  จ.ยะลา 95110
B.A. Political Science
242 ซอฟรี   บาซอ    48/3    ม. 2    ต.  ธารน้ำทิพย์     อ. เบตง  จ. ยะลา       95110
B.A. Political Science
jub_jub @hotmail.com
243 นางสาว อายูนี   จารง       38/4  ม. 7  ต.เขาตูม     อ. ยะรัง   จ. ปัตตานี  94160
B.A. Political Science
244 นางสาว รุซดาย์  ดารายีสาฮอ      99/1 ม. 3 ต.ละหาร  อ.ยี่งอ  จ. นราธิวาส  96180
B.A. Political Science
245 นางสาว รอซีด๊ะ      สังยาหยา        72   ม. 3  ต.ฉลุง  อ.เมือง  จ.สตูล   91140
B.A. Political Science
246 นางสาว ซามีระห์  เจะโด    144 /6    ต.ควน  อ. ปะนาเระ  จ.ปัตตานี  94190
B.A. Political Science
247 นางสาว กูรัยนี  นิวานา    34/1  ม. 4  ต. ธารโต  อ. ธารโต  จ.ยะลา   95150
B.A. Political Science
248 นางสาว  อภิตา   เจริญสุข        90/115    ม. 5   บางรักน้อย    อ.เมือง  จ.นนทบุรี   11100 
B.A. Political Science
249 นางสาว มารีน่า   สวรรค์ณภูมิ     674/5  ซ. พญานาค   ถนนเพชรบุรี    เขต ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
B.A. Political Science
 

ปี 2009-2010

No. ชื่อ คณะที่เรียน ที่อยู่ อีเมล
นายวลีด อีซอ (M.A. Arabic) 1/1 ม.14 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 Wabailey81@hotmail.com
นาย สาโรจน์  มะรุมดี (M.A. West Asian Studies) ดี  68/7  ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000 Enus_28@hotmail.com

 

นาย อารีเฟน อาบู (B.A. Economics) 69 ม.5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 95160 fenla_rakkan@hotmail.com

 

นาย นิฟาดิ้ล มุสตาฟา (B.A. Psychology) 66/4 ม.5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Moon_Late@hotmail.com
นาย วิศรุต นาทอง (B.A. Linguistics) 29/3 ม.12 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Myidon_nt@hotmail.com

 

นายอับดุลฮาฟีซ ปะจู (B.A. Economics) 41 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 hafiz_p@hotmail.com
นายมะดิง หะยี (B.A.Arabic) อาแว 44/1 ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 dinthai@ymail.com
นาย ฮาเรส มะดากะ M.A. Political Science 90 ม.5 ต.จอเปาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 Madaka_11@hotmail.com
นางสาว นลัทพร บินรามัน (B.A. Linguistics) 19/3 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ์66 ข.บางมด ข.ทุ่งครุ  กทม. 10140 Sawlee-hah@hotmail.com
นางสาว ทัชชา แสงมาน (B.A Communicative English) 89/131 ม. 2 ข.แสนแสบ ถ.ราษฎรอุทิศ หมู่บ้านวรารมย์10 ข.มินบุรี กทม 10510 Mah_tatcha@hotmail.com
นางสาว นาตาชา พิณทอง (BA. Linguistics) 56/34 ม.16 ข.สะพานสูง  ข. สะพานสูง  ถ.กรุงเทพกรีฑา กทม 10250 Asna_05@hotmail.com

 

นางสาว โสรยา ประดิษฐ์ (B.A. Economics) 115/2 ม. 11 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ——————
นางสาว สุวรา เจ๊แว (B.A. Communicative English) 199 ถ.ชลธารเขท อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 16120 Yah_myherbalife@hotmail.com

 

นางสาว สโรชา บุญมาเลิศ (B.A. Linguistics) 80 ซ.พัฒนาการ 20 ย.2 ถ.พัฒนาการ ข.สวนหลวง ข.สวนหลวง กทม  10250 metal_xx@hotmail.com
นางสาว ทัศนีย์ หมัดละ (B.A. Linguistics) 156 ซ.ไมตรีจิต7 ข.สามวาตะวันออก ข.คลองสามวา กทม  10510 ——————-
นางสาว อังคณา เต็งหิรัญ (B.A. Linguistics) 286 ซ.ไมตรีจิต7 ข.สามวาตะวันออก ข.คลองสามวา กทม  10510 ——————
นางสาว ปัญตา เจริญสุข (B.A. Political Science) 90/115 ม.5 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ——————
นางสาว วีรวรรณ มะลูลีม (B.A. Communicative English) 17/4 ม.2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 (B.A Communicative English)
นางสาว มนัชนก หวังผล (B.A. Linguistics) 39/24 ต.ปากเพเรียว ถ.พหลโยธิน อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 ar_me_nah@hotmail.com
นางสาว นัสรา มูลอ (M.A. Islamic Studies) 116 ม.4 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 Nu_ai1234@hotmail.com
นาย อำมาร์  มุ (B.A. Education) 16 ม.2 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230 Amma_mu@hotmail.com

 

นาย มัจญ์ดัน มาโซ (M.A. West Asian Studies) 85 ม. 1 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 Maj-dan@hotmail.com
นาย ฮัสบุลเลาะห์ เจะมะ (M.A. West Asian Studies) 6/1 ม.7 ต.ยะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94000 Hasbailoh@hotmail.com
นาย วิศิษฐ์ สารนะ (B.A. Political Science) 18/2 ม.4 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 Wisit_srn@live.com

 

นายดาวุด ปาวัง (M.A. Political Science) 143 ม.5 ต.เกาะเพ็ชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 Jos_nat8@hotmail.com

 

นาย อัรฟาน มูซอ (M.A. West Asian Studies) 48/4 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 Sasuhan265@hotmail.com
นายศุภพจน์  หีมเห็ม (M.A. Political Science) 198/3 ม.5 ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 Robbie.27@windowline.com
นาย ธเนศ มะลูลีม (M.T.A. Tourism) 17/4  ม.2 ต.คลองตะเคียน  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Sod_1984@rocketmail.com
นาย สมบัติ เจริญสุข (M.Th. Theogy) 13/14 ม.8 ต.ละหาน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ——————-
นาย อับนาดี สาและ (M.A. Islamic Studies) 75/1 ม.2 ต.นาเกต อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94120 Jagong_eh@hotmail.com

 

นาย วาริช หนูช่วย (B.A. Communicative English) 32 ม.4 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 wari_ch@hotmail.com

 

นายมูฮำหมัด รักไทรทอง (M.A. Political Science) 133 ม.2 โพธิ์สะเด็ท อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Madnurligor@hotmail.com

ปี 2010-2011

No.
ชื่อ
คณะ
ที่อยู่
อีเมล์

1

ฮานาฟี ดีเจริญ (M.A. Arabic)
    ที่อยู่ 32 ม. 13 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
jufee15@hotmail.com

2

สุวิทย์ กาดีโรจน์ (M.A. Political Science) ที่อยู่ 3 ม. 1 ต.คลองตะเคียน อ.-จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

suwit_kadeeroj@hotmail.com

3

อิทธิรัฐ รุ่งเรือง (M.A. Political Science) ที่อยู่ 37 ม. 2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 m-ittirat@hotmail.com

4

ฟัรฮัน กาเดร์ (M.A. Political Science) ที่อยู่ 10/6 ถ.ยะกัง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 little_hantz@hotmail.com

5

ฮัสรูดีน ดีนามอ (M.A. Political Science) ที่อยู่ 25 ม. 2 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 hasrudin00@hotmail.com

6

มูฮัมหมัดฟัตตอน ดอแฮ (M.A. Public Administration)  ที่อยู่ 56 ม. 3 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 funn_sdr@hotmail.com

    1. ,

citraminda2010@gmail.com

7

เฉลิม อุเด็น (M.A. Public Administration) ที่อยู่ 78/1 ม. 6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

8

กัมปนาท บัวเจริญ  (M.A. West Asian Studies) ที่อยู่ 32/10 ม. 18 แขวงคลองแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 kampanat_brg@hotmail.com

9

มูนัซซิฟ หมัดเร๊าะ (M.A. West Asian Studies) ที่อยู่ 141 ม. 2 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 munassif@hotmail.com

10

ยะยา ดือเระ  (M.A. West Asian Studies) ที่อยู่ 108/3 ม. 5 ต.ปานาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี 94130 yaa_bas@hotmail.com

11

ซูกีฟลี มะ (M.A. West Asian Studies) ที่อยู่ 64/4 ม. 1 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 mes-c@hotmail.com

12

อาณัติ ตงสาลี (M.A. West Asian Studies) ที่อยู่ 14 ซ.คลองสุเหร่า 15 บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 sniper_bsa@hotmail.com

13

มูฮัมหมัดฟารุก หะยีเด (M.A. Sociology) ที่อยู่ 61 ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 faruk_so@hotmail.com

14

อับดุลมูบีน เจ๊ะยิ  (M.A. Sociology) ที่อยู่ 62/1 ม. 5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 boy-bin@hotmail.com

15

อาฟาล สามะอาลี (B.A. Economics) ที่อยู่ 36 ม. 7 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000 sfan501@hotmail.com, sfan501@gmail.com

16

อาซฮารี ดีโซะ (B.A. Economics) ที่อยู่ 3/4 ม. 4 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160  bae-mn1992@hotmail.com

17

ฮีซาม กียะ (B.A. Education) ที่อยู่ 52/1 ม. 3 ต.ลูโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 f-fabregas4@hotmail.com

18

จักรภพ สาสะกุล (M.A. Islamic Studies)  ที่อยู่ 16/1 ม. 1 ต.คลองตะเคียน อ.-จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 leem_sasakul@hotmail.com

19

ทัศนัย มะลูลีม (B.A. Political Science)  ที่อยู่ 14/1 ม. 2 ต.คลองตะเคียน อ.-จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 zeedee_25@hotmail.com

20

ซัยฟุลเลาะฮ์ หงะหงอ (B.A. Political Science) ที่อยู่ 18/4 ถ.ผังเมือง 5 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 bangloh_02@hotmail.com

21

ธีรัช หมัดสาและ  (B.A. Islamic Studies) ที่อยู่ 67/102 ม. 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ealasdam@hotmail.com

22

จรัล เล็มเยะ (B.A. Islamic Studies) ที่อยู่ 237 ม. 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 hasan_13112534@hotmail.com

23

ธนาพล ปูเต๊ะ  (B.A. Linguistics) ที่อยู่ 42/50 ม. 5 แขวง-เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 monsterpra@hotmail.com

24

ปิยนาถ นิยม (M.A. Public Administration) ที่อยู่ 44/1 ม. 3 ต.บางโพธิ์น้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 r.menah@hotmial.com

25

ฮูดา มะลูลีม (M.A. Political Science) ที่อยู่ 248 ซ.รามคำแหง 5 ถ.รามคำแหง แขวง-เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250, actually_dear@hotmail.com

26

อริสสา อารอมัน (M.A. West Asian Studies) ที่อยู่ 40 ม. 2 ต.คลองตะเคียน อ.-จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 arisa_ba@hotmail.com

27

นบีละห์ เจ๊ะยอเด (M.A. West Asian Studies) ที่อยู่ 2/2 ซ.สุเหร่าคลองตัน ถ.รามคำแหง แขวง-เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 beelah_03@hotmail.com

28

เสาวภาคย์ นาคนาวา (M.A. Economics) ที่อยู่ 42 ถ.ทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  sao_eng4230@hotmail.com

29

สุนิสา โส๊ะอุ (M.A. Linguistics)  ที่อยู่ 51 ม. 9 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160, laila.sun@windowslive.com

30

อาอีซะห์ เจ๊ะยอเด (M.A. Islamic Studies) ที่อยู่ 2/2 ซ.สุเหร่าคลองตัน ถ.รามคำแหง แขวง-เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 manylove_03-16@hotmail.com

31

รอซิต้า มณี (M.A. Mass Communication) ที่อยู่ 99/22 ม. 6 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Rosita.manee@hotmail.com

32

โนรี นาคนาวา (M.Com) ที่อยู่ 11 ซ.ริมคลองบ้านป่า ถ.พัฒนาการ แขวง-เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 noono_25@hotmail.com

33

พรทิพย์ หวังพิทักษ์ (B.A. Linguistics) ที่อยู่ 26 หทัยราษฎ์ 38 แขวงสามวาตะวัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  tusneem_samwa@hotmail.com

34

ฟาดีลา หมัดสอ  (B.A. Linguistics) ที่อยู่ 55 ซ. 1 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 fadila412@hotmail.com

35

จีราภรณ์ หวังผล (B.A. Linguistics)  ที่อยู่ 37/43 ม. 14 หมู่บ้านเลิศอุบล 3 รุ่น 2 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน 65 เขตลาดพร้าว กทม 10230 code_here@hotmail.com

36

ปภัสนันท์ หมัดนุรักษ์  (B.A. Communicative English) ที่อยู่ 26/1 ม. 4 ถ.สุวินทวงศ์ ซ.บึงขวาง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 nutty_lovelypink@hotmail.com

 

ปี 2011-2012

No.
ชื่อ
คณะ
ที่อยู่
อีเมล์

1

นายสุรชัย มณีดำ (M.A.) West Asain Studies
    15/2 ม.13 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
hasan- hasna@hotmail.com

2

นายสมยศ อุเด็น (M.A.) West Asain Studies 78/1 ม.6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ab_see55@hotmail.com

3

นายดเรศ ออสันตินุตสกุล (M.A.) West Asain Studies 178 ม.6 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 Orsantinutsakul@hotmail.com

4

นายพิพรพงษ์ พลอยดี (M.A.) West Asain Studies 128 ม.2 ต.ชาไว อ.ไธโย จ.อ่างทอง 14140 vj.bed@hotmail.com

5

นายอับดุลมูบีน เจ๊ะยิ (M.A.) West Asain Studies ที่อยู่ 62/1 ม. 5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 boy-bin@hotmail.com

6

นายอรรถพล นาคนาวา (M.A.) West Asain Studies 45 ซ.กรุงเทพกรีฑา2 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
    angel_species@hotmail.com

7

นางสาวซามีเราะห์ เจะโด (M.A.) West Asain Studies 144 /6    ต.ควน  อ. ปะนาเระ  จ.ปัตตานี  94190

8

นายอาดิล วาแม (M.A.) Political Science 32/4  ม. 2  ท่าทอง   อ.รามัน  จ.ยะลา  95140

9

นายสุกรี บุญเทพ (M.A.) Political Science 8 ม.4 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120 intaffo1@hotmail.com

10

นายสุไลมาน เจะบาเฮง  (M.A.) Political Science 40/3 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 9415 farbrecas_arse@hotmail.com

11

นายณัฐพล หมัดนุรักษ์ (M.A.) Islamic Studies 659 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 NSR_003@hotmail.com

12

นางสาว กูรัยนี  นิวานา (M.A.) Linguistics 34/1  ม. 4  ต. ธารโต  อ. ธารโต  จ.ยะลา   95150

13

นางสาวฟุรกอนนี สาและ (M.A.) M.SC Agricuture( Microbiology) 5/6 ม.6 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 futfee@hotmail.com

14

นายอภิสิทธิ์ ส้มส้า (B.A.) Islamic Studies 93/3 ม.2 ต.ไทยทาไล อ.ทาลัง จ.ภูเก็ต 83110 reen4347@hotmail.com

15

นายพิทยา ธรรมธารัย (B.A.) Islamic Studies 1/1 ม.4 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 saan_404@hotmail.com

16

นายชัยพร ตุ้มเก็น (B.A.) Islamic Studies 270/25 ซอย.ราษฏร์อุทิศ40 แขวง.แสนแสบ เขต.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 espada_sall@windowslive.com

17

นายยงยุทธ หวังพิทักษ์ (B.A.) Islamic Studies 15 ซอย.เสรีไทย50 ถนน.เสรีไทย เขต.คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 Yong_9@windowslive.com

18

นายฮาริซ ดาโอะ (B.A.) Linguistics  820/16 ถ.ประชาอุทิศ เขต.ทุ่งครุ แขวง.ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 RISZARAN@hotmail.com

19

นายยาฮีดีน มะเซง (B.A.) Linguistics  35 ม.3 ต.ท่าน้ำ อ.ปานาเฮะ จ.ปัตตานี 94130 baby-sleep035@hotmail.com

20

นายฟาเดล สาแม (B.A.) Linguistics 50 ม.3 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 95160 fadel-2536@hotmail.com

21

นางสาวปูชิตา เจริญสูข (B.A.) Linguistics) 90/115 ม.5 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ni_pushi@hotmail.com

22

นางสาวณัฐติยา เอี่ยมสมบัติ (B.A.) Linguistics 117 ซ.อ่อนนุช41 ถ.สุขุมวิท77 แขวงสวนหลวง เขต.สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 nut-zanie@hotmail.com

23

นางสาวสุภรรษา เจริญสุข (B.A.) Linguistics 13/7 ม.8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 naw_abc@hotmail.com

24

นางสาวซากีเราะ นิกาเซ็ง (B.A.) Arabic 7 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 Aimeen@hotmail.com

25

นางสาวกมลวรรณ ซันประสิทธิ์ (B.A.) Communicative English 57/2 ม.4 ถ.เสรีไทย แขวง.คันนายาว เขต.คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 haneda_pk@hotmail.com

26

นางสาวเจะรอฮายา เจะโก (B.A.) Communicative English 145 ม.3 ต.ตันหยงลูโล๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี Yashami_1535@hotmail.com

27

นายฮิซบุลเลาะฮ์ หงะหงอ (B.A.) Communicative English 18/4 ถ.ผังเมือง5 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 bangloh_01@hotmail.com

28

นายซาหดัม แวยูโซ๊ะ (B.A. Economics) 188/108 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 Dam_kab@hotmail.com

29

นางสาวฟาตีฮะห์ จะปะกียา (B.A.) Economic 33/1 ม.4 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 hah-ha_yesnack@hotmail.com

30

นายอังกบุตร อับดุลเลาะ (B.A.) Geography 58/2 ม.2 ต.บ้านนก อ.ปานาแระ จ.ปัตตานี 94130

31

นายวุฒิชัย บูและ (B.A.) Political Science 9 วิลเลจ8 ต.คลองตะเคียน อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา I-DOZA@MSN.com

32

นายเสกสรรค์ มูฮำหมัด (B.A.) Arabic 18 ม.11 ต.บึ้งน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 DICK-1509@hotmail.com
33
นายอิศรา มัสโอดี (B.A) Political science ที่อยู่ 81 หมู่.2 ต. ชแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 rangsiman_999@hotmail.com

 

ปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ
ที่อยู่
อีเมล์
1.
นายมาหามะคอดาฟี สมวงศ์
( M.A.)West Asian Studies
21 ม.6 ต.ช้างใส อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
Avis.Ab’dullah@gmail.com
2.
นายมูฮัมหมัดฟารุก หะยีเด
( M.A.) West Asian Studies
61 ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
faruk_so@hotmail.com
3.
นายฟัรฮัน กาเดร์
( M.A.) West Asian Studies
10/6 ถ.ยะกัง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
little_hantz@hotmail.com
4.
นายซัยฟุดดีน เจ๊ะยอเด
( M.A.) West Asian Studies
2/2 ซ.สุเหร่าคลองตัน เขต.สวนหลวง แขวง.สวนหลวง กทม. 10250
rex_nadass@hotmail.com
5.
นายชัยรัตน์ หวังนิมิน
( M.A.) West Asian Studies
82 ซ.พุธบูชา36 แยก12 แขวง.ทุ่งครุ เขต.ทุ่งครุ กทม. 10140
Fata_tk@hotmail.com
6.
นายวัชระ ดาลี
( M.A.) West Asian Studies
56 ม.4 ต. ปลักหนู อ. นาทวี จ. สงขลา 90160
pok-su 1 @hotmail.com
7.
นางสาวกัณทิมา มานมาน
( M.A.) West Asian Studies
1/13 ม.14 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170
nam_klong@hotmail.com
8.
นายวิศรุต นาทอง
( M.A.) Linguistics
29/3 ม.12 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Myidon_nt@hotmail.com
9.
นายมะหาโนรี สาอุ
( M.A.) Linguistics
29 ม. 5 ต.ตะโล๊ะดือรามัน  อ.กะโป    จ.ปัตตานี  94230
10.
นางสาวโสรยา ประดิษฐ์
( M.A.) Linguistics
115/2 ม. 11 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
11.
นายอับดุลรอมัน มะณีหิยา
( M.A.) Islamic Studies
16 ม.2 ต.บาโระ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
mang_tanyong@hotmaail.com
12.
นางสาววิภารัตน์ นกแอนหมาน
( M.A.) Islamic Studies
34 ซ.3 เทศาพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
farah_2545@hotmail.com
13.
นายอานัส ปูติล่า
( M.A.) Arabic
7/100 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
anas-malay@hotmail.com
14.
นายสุเมธ ศิริยามัน
( M.A.) Arabic
12/3 ม.6 ต. บึงคอไห อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
15.
นางสาวรูรีนา เจะมะ
( M.A.) English
75/1 ม.2 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
rureena@hotmail.com
16.
นายอิบรอเฮม หะยีสามะ
( M.A.) Psychology
6 ม. 5 ต.คอลอตันหยง อ. หนองจิก จ. ปัตตานี 94170
brammaball@yahoo.com
17.
นายมะหาหมัดฮาสานา มณีหิยา
( M.A.) Puplic ADM
38 / 1 ม.2 ต. บาโร๊ะ อ. ยะหา จ. ยะลา 95120
Hasnan214929@yahoo.com
18.
นางสาววีรวรรณ มะลูลีม
( M.A.) Mass COMM.
17/4 ม.2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000
19.
นายชารีฟ ตรีภลอักษร
( M.A.) Theology( Sunni )
46 ม. 18 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10310
orif_007@hotmail.com
20.
นางสาวซีรีน เซ็นเสถียร
( M.A.) M.Com
41 อ.โฟร์รีนโฮมเพลส ซ.รามคำแหง53/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240
serene_number2@hotmail.com
21.
นายกูจัสมิน โต๊ะฮาแมะ
( M.A.) Political Science
3/5     ถนนพนาสร    ต. บางรัก   อ. เมือง  จ.นราธิวาส  96000
kujas-2005@hotmail.com
22.
นางสาวนิลาวัลย์ เซ็นเยาะ
(B.A.) Linguistics
19/3 ม. 8 ต.ละหาร อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
nu_dur@hotmail.com
23.
นางสาววทัญญา เชื้อดี
(B.A.) Linguistics
29/5 ม. 12 ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Ya_young2536@hotmail.com
24.
นางสาววรรณิภา มิงสะเมาะ
(B.A.) Linguistics
31/6 ม.8 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.นนทบุรี 12140
25.
นางสาวสุภัทรา พันธ์มุข
(B.A.) Linguistics
29 ถ.ปชร.บำเพ็ญ17 แขวง.สามเสนนอก เขต.ห้วยขวาง กทม. 10310
haway_hawa@hotmail.com
26.
นายฟัยซอล มีสวัสดิ์
(B.A.) Linguistics
141 ม.6 ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 91110
sol_it494@hotmail.com
27.
นายนัซรี กามาแลบา
(B.A.) Linguistics
100/1 ม.1 ต. ลูโบ๊ะยายะ อ.ยี่งอ จ. นราธิวาส 96180
NN_bob_NN@hotmail.com
28.
นางสาวณัฐธิดา บุหงา
(B.A.) Linguistics
44/58 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
natt_0ii0@hotmail.com
29.
นายเมธี แป๊ะประภา
(B.A.) Linguistics
786/2 ถ. พิชัย ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี 18000
arar_metee@hotmail.com
30.
นางสาวณัฐกานต์ คงศิริ
(B.A.) Communicative English
29/2 ม. 12 ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
tono_30061@hotmail.com
31.
นางสาวอัสมา หมัดหมัน
(B.A.) Communicative English
4 ม. 2 ซอย3 ต. ปาดังเบซาร์ อ. สะเดา จ. สงขลา 90240
rlovely126@hotmail.com
32.
นายอันกบุตร อับดุลเลาะ
(B.A.) Political Science
58/2 ม.2 ต.บ้านนก อ.ปานาแระ จ.ปัตตานี 94130
33.
นายสุรินทร์ กาวีเขต
(B.A.) Political Science
274/2 ม. 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
34.
นายสุรศักดิ์ ระดิ่งหิน
(B.A.) Political Science
78/2 ม. 11 ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
Surasak_4291@hotmail.com
45.
นายลุกมาน ตาเดอินทร์
(B.A.) Political Science
10 ถ.เทศบาล1 ซ.2 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา 9500
Renovatio-musafir@homail.com
36.
นายณัฐพงษ์ นิทรัพย์
(B.A.) Political Science
125/8 ม. 10 ต.ท่าอิฐ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
Nahaphon_3187@hotmail.com
37.
นางสาวไหมสุรี มูเก็ม
( B.A.) Islamic Studies
309 ม.3 ต.พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100
suree-mukem@hotmail.com
38.
นายธวัชชัย โล่ขุนพรหม
( B.A.) Islamic Studies
40/1 ม.13 ต.คลองสอง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
39.
นายนิพนธ์ เด่นมาลัย
( B.A.) Islamic Studies
39 ม.8 ต.ห้วยน้ำขาว อ. คลองท่อม จ. กระบี่ 81120
Niphon001@Gmail.com
40.
นายถีรวัฒน์ เจริญสง่า
( B.A.) Islamic Studies
2/8 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพ 10530
bas-tao-07@hotmail.com
41.
นางสาวทัศนีย์ มณฑา
( B.A.) Education
75/4 ม.9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
yas-natud@hotmail.com
42.
นางสาวอุใหมกาลาโสม ตำนิ
( B.A.) BSc.Computer Ap.
53/2 ม. 11 ต.นาทับ อ. จะนะ จ. สงขลา 90130
mai_yarist007@hotmail.com
43.
นางสาวสุดารัตน์ เมฆลอย
( B.A.) B.COM
55 ถ.ทับยาว แขวง.ทับยาว เขต.ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
Suda-teen@hotmail.com
44.
นายซิดิกี อุสมา
( B.A.) Economic
437 ม. 4 ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 91110
Sidikee@hotmail.com