Assalamualaikum
📢📢ประชาสัมพันธ์ครับ📢📢
 
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิการ์ ประจำปีการศึกษา 2021-2022
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆได้ที่
 
1.เว็บไซต์สมาคม www.thai-aligarh.com
 
2.เฟสบุ๊คและแฟนเพจ  https://www.facebook.com/ThaiAligarhOfficial/
 
3.web สมัคร
 
4.ข้อมูลสำหรับ นักศึกษาต่างชาติ
 
ปล.หมดเขตรับสมัครแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 23 ตุลาคม 2564 จะไม่เสียค่าปรับ
และถึง 30 ตุลาคม 2564 จะเสียค่าปรับตามที่มหาลัยกำหนด
 

คณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ อินเดีย 2562-2563